Όροι χρήσης Εκτύπωση
Το site αυτό αποτελεί ιδιοκτησία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε - Καγιάκ (Ε.Ο.Κ.Κ.). Απαγορεύεται αυστηρά η επαναχρησιμοποίηση υλικού από οποιαδήποτε σελίδα περιέχεται στο site αυτό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ε.Ο.Κ.Κ.

Απαγορεύεται αυστηρά, η με οποιονδήποτε τρόπο η χρησιμοποίηση των λογοτύπων, απεικονίσεων, σημάτων και κάθε είδους διακριτικών γνωρισμάτων που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική σελίδα.

Επισκεπτόμενοι το site αυτό συμφωνείτε ότι η Ε.Ο.Κ.Κ., δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή τυχαία ζημία προκύψει από την χρήση των πληροφοριών και του υλικού που παρέχεται στο site αυτό ή από επισκέψεις σε άλλα sites που συνδέονται σ' αυτό. Η Ε.Ο.Κ.Κ. δεν εγγυάται για την ακρίβεια του περιεχομένου των sites που συνδέονται με το site της και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να υπάρχει σε αυτά.

Η Ε.Ο.Κ.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την ηλεκτρονική της σελίδα ή μέρος αυτής ή να τροποποιήσει το περιεχόμενό της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε, χρησιμοποιείται από την Ε.Ο.Κ.Κ. προκειμένου να σας απαντήσει ηλεκτρονικά. 'Ολες οι αιτήσεις που συμπληρώνετε, καθώς και η ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε απόρρητη.

Η Ε.Ο.Κ.Κ. έχει συνδέσεις με άλλα sites και δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας τους ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

Οι παραπάνω όροι χρήσης διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και τα ελληνικά δικαστήρια τα οποία είναι υπεύθυνα για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ανακύψει από αυτούς.