Ανακοίνωση αναβολής έναρξης Σχολής Προπονητών
Πέμπτη, 13.09.2018
Εκτύπωση
Νέα ανακοίνωση αναβολής - έναρξης και καταβολής διδάκτρων για τη σχολή προπονητών  Κάνοε - Καγιάκ & Sup Γ΄κατηγορίας  εδω