Επείγουσα ανακοίνωση
Πέμπτη, 31.12.2009
Εκτύπωση

Σας γνωρίζουμε ότι η πίστα σλάλομ του Εύηνου ποταμού είναι έργο της Γενικής Γραματείας Αθλητισμού και της ανήκει αποκλειστικά. Στην Ε.Ο.Κ.Κ. έχει παραχωρηθεί η χρήση. Επειδή κυκλοφορούν διάφορα δημοσιεύυματα στο διαδίκτυο δηλώνουμε ότι η Ομοσπονδία δεν έχει καμμία ευθύνη ως προς τους χρήστες του εν λόγω έργου. Επίσης δηλώνουμε υπεύθυνα ότι από την Ε.Ο.Κ.Κ δεν έχει ορισθεί κανένας υπεύθυνος του έργου και πως θα μπορούσε να οριστεί υπεύθυνος για ένα έργο που δεν της ανήκει.

Εκ της Ε.Ο.Κ.Κ.